Мисија Удружења токсиколога Србије је да кроз подстицање истраживања и широког образовања и информисања у области токсикологије утичемо на регулаторне и политичке структуре у циљу стварања окружења за безбедну употребу хемикалија у свим сферама живота и рада.