Еразмус+ пројекат под називом „Упознај токсичност – живи безбедно“

Пројекат малих партнерстава у области образовања одраслих (KA210-ADU) 2022-1-RS01-KA210-ADU-000083718

Носилац пројекта: Удружење токсиколога Србије (Београд, Република Србија) 

Партнери на пројекту: Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет (Београд, Република Србија), Хрватско токсиколошко друштво (Загреб, Република Хрватска) и Институт за медицинска истраживања и медицину рада (Загреб, Република Хрватска) 

Трајање пројекта: две године (од 01.09.2022. до 31.08.2024)

Пројекат финансира: Европска Комисија/Темпус Фондација

Износ бесповратних средстава: 60.000,00 EUR 

Циљ пројекта: Испитати разумевање информација о токсичности хемикалија код опште популације, утврдити потребу и спровести едукацију о основним елементима токсичности ради безбедног свакодневног коришћења хемикалија и заштите здравља људи. Додатно, циљ пројекта је да се оснажи медијска писменост грађана и спречи ширење дезинформација.

Више информација доступно је на: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-RS01-KA210-ADU-000083718

Руководилац пројекта: проф. др Данијела Ђукић-Ћосић, редовни професор