Evropski Registrovani Toksikolozi (European Registered Toxicologist, ERT)

Registracija evropskih toksikologa je servis Federacije evropskih toksikologa i evropskih udruženja toksikologa (Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology, EUROTOX) osnovan 1994. godine, sa ciljem identifikovanja toksikologa koji se ističu visokim standardima obrazovanja, veština, iskustva i profesionalnog položaja. Namera je da se podstakne kompetencija u praksi i nauci i da se javnosti pruži autoritativan izvor informacija u oblasti toksikologije. Danas EUROTOX navodi oko 1900 registrovanih toksikologa.

Razvoj

Toksikologija je široka naučna disciplina kojom se bave pojedinci različitih obrazovnih profila i profesija. Već osamdesetih godina se ukazala potreba za profesionalnim prepoznavanjem kvalifikovanih toksikologa. Kao rezultat toga, udruženja toksikologa u Evropi, pre svega u Nemačkoj, Holandiji i Velikoj Britaniji, počela su da osnivaju nacionalne registre za priznavanje kvalifikovanih toksikologa. Početkom 1990-ih stručnjaci iz nekoliko evropskih zemalja, pod okriljem Federacije evropskih toksikologa i evropskih udruženja toksikologa (Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology, EUROTOX) zajednički su definisali kriterijume za registraciju kvalifikovanih toksikologa. Zajednički ustanovljene kriterijume usvojila su, potom, brojna evropska udruženja toksikologa dozvoljavajući međusobno priznavanje ove kvalifikacije uz određene nacionalne specifičnosti. Konačno, zajednička evropska registracija toksikologa pokrenuta je 1994. godine od strane tri osnivačka registra – Velika Britanija, Nemačka i Holandija. Kriterijumi za registraciju od strane EUROTOX-a prvi put su objavljeni u preliminarnoj formi 1995. godine pod naslovom „Očekivanja od EUROTOX registrovanog toksikologa (ERT)”. Kvalifikacija je kasnije preimenovana u „Evropski registrovani toksikolog (ERT)“.

Postupak registracije

Postupak registracije se sprovodi kroz dva koraka:

  1. Odbori Nacionalnih udruženja toksikologa procenjuju prijave kandidata u skladu sa procesom konsenzusa opisanim u ERT Smernicama za registraciju i primaju uspešne kandidate u nacionalni registar.
  2. Na zahtev nacionalnog registra, EUROTOX upusuje ove kandidate u EUROTOX ERT registar i izdaje sertifikat EVROPSKI REGISTROVANI TOKSIKOLOG (ERT).

Time kandidat stiče titulu ERT i može da je koristi zajedno sa svojim imenom.

Sertifikat ERT se dobija na period od 5 godina, nakon čega se od nosioca ERT titule očekuje da ponovo potvrde svoju registraciju i dokumentuju kontinuirano obrazovanje i profesionalnu praksu u oblasti toksikologije. Kriterijumi za re-registraciju opisani u odeljku D vodiča za ERT registraciju iz 2016. godine.

Prednosti/koristi registracije

  • Visoka profesionalna kompetentnost ERT titule je priznata širom Evrope i sveta.
  • Mnogi poslodavci favorizuju ERT za određene poslove, zbog čega je za nosioce ERT titule na raspolaganju više mogućnosti za zapošljavanje.
  • EUROTOX teži zvaničnom priznanju ERT-a od strane državnih organa i drugih institucija.

ERT u Republici Srbiji

Prvi nosioci ERT kvalifikacije u Republici Srbiji registrovani su 2013. godine, a do danas je registrovano ukupno 10 profesionalno kvalifikovanih toksikologa.

Udruženje toksikologa Srbije nastoji da se broj ERT u Srbiji poveća.

Kriterijumi za registraciju su u fazi izrade.

Forma za prijavu se nalazi u dokumentu Application Form.