Управни одбор

ЧланАфилијација/УстановаEmail
Антонијевић БиљанаУниверзитет у Београду – Фармацеутски факултет Катедра за токсикологију “Академик Данило Солдатовић”biljana.antonijevic@pharmacy.bg.ac.rs
Булат ПетарУниверзитет у Београду – Медицински факултетpetar.bulat@med.bg.ac.rs
Булат ЗорицаУниверзитет у Београду – Фармацеутски факултет Катедра за токсикологију “Академик Данило Солдатовић”zorica.bulat@pharmacy.bg.ac.rs
Ћупић ВитомирУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за фармакологију и токсикологијуvcupic@vet.bg.ac.rs
Ћурчић МаријанаУниверзитет у Београду – Фармацеутски факултет Катедра за токсикологију “Академик Данило Солдатовић” Центар за токсиколошку процену ризикаmarijana.curcic@pharmacy.bg.ac.rs
Ђукић-Ћосић ДанијелаУниверзитет у Београду – Фармацеутски факултет (Катедра за токсикологију “Академик Данило Солдатовић”, Центар за токсиколошку процену ризика)danijela.djukic.cosic@pharmacy.bg.ac.rs
Јовић Стошић ЈасминаНационални центар за контролу тровања, Војномедицинска академија, Београдdrjasminajovicstosic@gmail.com
Катарановски МиленаОдељење за Екологију, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду milena@ibiss.bg.ac.rs
Килибарда ВеснаОдељење за токсиколошку хемију, Национални центар за контролу тровања, Војномедицинска академија и Медицински факултет ВМА, Универзитет одбранеkilibarda.vesna@gmail.com
Лукић ДанијелаОдсек лабораторијских служби, Центар за хигијену и хуману екологију, Институт за јавно здравље Војводине, Нови Садdanijela.lukic@gmail.com
Лукић ВераИнститут за судску медицину, Медицински факултет Универзитета у Београдуvera_lukic2006@yahoo.com
Мандић-Рајчевић СтефанУниверзитет у Београду – Медицински факултетstefan.mandicrajcevic@gmail.com
Вучинић СлавицаНационални центар за контролу тровања, Војномедицинска академија, Београдslavicavucinic406@gmail.com
Вукомановић ПредрагВисока здравствено санитарна скола “Висан”, Земунpvukomanovic@yahoo.com