Члан Удружења може бити свако пунолетно лице, држављанин Републике Србије као и страни држављанин, под једнаким условима, које се бави научним или стручним радом у области токсикологије или у сродним научним областима и које изрази спремност да активно ради на реализацији циљева Удружења, које прихвата Статут Удружења и које поднесе потписану пријаву за учлањене Управном одбору Удружења (Члан 8. Статута Удружења токсиколога Србије).

Дописни чланови Удружења су лица која живе и раде ван Републике Србије који својом активношћу доприносе остваривању циљева Удружења (Члан 11. Статута Удружења токсиколога Србије).

Дописни, почасни и емеритни чланови Удружења, немају обавезу плаћања чланарине и немају право да буду бирани за председника и члана Управног одбора Удружења (Члан 14. Статута Удружења токсиколога Србије).

Како би се олакшао пријем нових чланова Управни одбор Удружења је донео одлуку да се пријављивање за чланство у Удружењу може обавити и попуњавањем следећег online упитника: https://forms.gle/9kwrUyUbrqJtc5MW7

Годишња чланарина у УТС износи 2.500,00 динара. Уплату чланарине извршити у банци, пошти или електронским банкарством на примаоца: Удружење токсиколога Србије, Београд, Војводе Степе 450; сврха уплате: годишња чланарина УТС; број рачуна: 205-155646-11