Визија Удружења токсиколога Србије је да буде носилац иновација у истраживањима, едукацији и пракси у области токсикологије.