13. Kongres Udruženja toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem i 1. TOXSEE Regionalna konferencija

Hotel Mona Plaza Cara Uroša 62-64, Beograd

Poštovane kolege, dragi prijatelji, Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na 13. Kongres Udruženja toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem i 1. TOXSEE Regionalnu Konferenciju: Sadašnjost i budućnost toksikologije: izazovi i prilike, koji će se održati 10-12. maja 2023. godine u Hotelu MONA PLAZA u Beogradu. U prve dve decenije XXI veka imali smo intenzivnu aktivnost i nastojali […]